Etológia vizsga

Adaptív parazita manipuláció

A vizsga menete

Az állatok társas élete, euszociális állatok. Fogalomtár Proximális kérdés A viselkedés közvetlen kiváltó okaira vonatkozó kérdések. Ultimális kérdés A viselkedés funkciójára, "céljára", evolúciós kialakulására vonatkozó kérdések. Kulcsinger Az öröklött mozgásmintázat kiváltására alkalmas környezeti tényező. Szupernormális inger Olyan inger, amely a természetes viselkedésnél erősebb választ vált ki, pl.

Homeosztázis modellek A homeosztázis a belső környezet egyensúlyi állapotban tartása W.

Etológia vizsga

Mikor fertőződhet meg ascaris-szal tartalmazó szabályozási hálózatok és állapottér modellek.

Motiváció egy belső állapot, ami serkenti bizonyos viselkedés megjelenését, pl.

Vákuum viselkedés Látszólag külső inger nélkül megjelenő viselkedés, pl. Maturáció Olyan környezet indukálta viselkedési változások, amik a növekedéssel pl. Kapcsolási pontok Az egyedfejlődés olyan kritikus pontjai, amikor a környezeti tényezők hatására a genetikailag meghatározott fejlődési út alternatív, de szintén genetikailag meghatározott fejlődési útra térhet.

Korai tapasztalatok Az egyedet az egyedfejlődés korai szakaszában érő környezeti hatások, melyek nagy mértékben befolyásolhatják későbbi viselkedését pl. Hormonális hatások Az egyedfejlődés adaptív parazita manipuláció szakaszában megjelenő hormonok viselkedést befolyásoló hatásai.

Common garden experiments klasszikus módszer annak meghatározására, hogy a populációk közötti fenotipus különbségek genetikailag meghatározottak, pl. Fejlődési homeosztázis Bonyolult szociális viselkedés megjelenése még erősen degenerált környezetben is, pl.

paraziták az emberi sarokban betegségek férgek kezelésére

Ikervizsgálatok A viselkedési változatosság mögötti genetikai változatosság felderítése egypetéjű ikrek vizsgálatával. Mesterséges szelekciós kísérletek Valamely jelleg mögötti genetikai variabilitására irányuló vizsgálat, melynek során a természetes szelekció működését imitálják. Tanulás olyan folyamat, amely adaptív változásokat hoz létre a viselkedésben a tapasztalatok alapján.

Immunkerülési stratégiák paraziták,

Szenzitiváció Erős hatású tapasztalatok pl. Habituáció A lényegtelen ingerek átugrása. Klasszikus kondícionálás feltételes reflexek, Pavlov kutyái. Az állat egy új ingert pl. Operáns vagy próba-szerencse tanulás Az állat egy ismert ingerre pl. Belátásos tanulás Felteszik, hogy az állat modellezi a külső és adaptív parazita manipuláció környezetet és képes ezen agyi modellek manipulálásával tanulni.

Elme elmélete adaptív parazita manipuláció of mind Felteszik, hogy az állat felismeri, hogy a társai hasonló elmeállapotokkal rendelkezhetnek mint ő saját maga. Viselkedés bármely, az egyedhez köthető jelleg, pl.

Account Options

Adaptáció Májpelyhes rendszertan szelekció révén olyan tulajdonságok terjednek el, amelyek jelentősen segítik hordozóik túlélését és szaporodását.

Ezek az előnyös tulajdonságok adaptív parazita manipuláció adaptív jellegek, kialakulásuk, megjelenésük pedig az adaptáció. Temészetes szelekció Az a folyamat, amely akkor jelentkezik, ha az egyedek eltérnek valamilyen tulajdonságban, ez az eltérés különbséget okoz a szaporodási sikerükben, és az eltérés öröklődik.

Szelekció egysége Az a hosszú időn keresztül létező egység, amelynek gyakoriságát a természetes szelekció megváltoztatja. Az adaptív jellegek ezen egységek "érdekét" szolgálják. A szelekció egységének a gént tartjuk.

Génszelekció Olyan jellegek kialakulása a természetes szelekció révén, mely az azt kódoló gén tovább terjedését segíti. Egyedszelekció Olyan jellegek kialakulása, mely az egyedek szaporodási értékét növeli.

Oka, hogy a gének terjedése főleg az egyedek túlélése, szaporodása révén történik. Törvényen kívüli gének A legtisztább példái a génszelekciónak, saját szaporodási sikerét az őt hordozó egyed rovására növelő gén pl.

Hasonlóképpen kimutatták, hogy a Leishmania parazita protisták különböző fajtáiból származó amasztotoknak az emlős makrofág gazdaszervezetekbe történő beépítése amilorid-érzékeny folyamattal történik, amely a PS expozíciótól függ, és független az immunglobulin Fc receptoroktól.

A szoros kapcsoltság miatt általában ami jó a géneknek, az jó az egyednek is. Csoportszelekció Olyan jellegek létrejötte, amik a csoport érdekét szolgálják Wyne Edwards, Fontossága manapság erősen vitatott.

Önző gén Adaptív parazita manipuláció kifejezést egy oxfordi zoológus, Richard Dawkins tette közismertté.

fehér parazita a székletben

Minden jelleg az őt kódoló gén terjedését segíti, sokszor az egyed érdekeinek ellenében. EPC extrapair copulation Páron kívüli párzás, pl. Megadja annak a feltételét, hogy egy eredetileg ritka, "segítsd a rokonodat" gén mikor terjedhet el a populációban. Rokonsági fok annak valószínűsége, hogy két egyed ugyanazt, a legközelebbi közös ősüktől származó ritka allélt hordozza. Mik a paraziták a vízben Egy gén nem az őt hordozó egyed sikere, hanem az egyed rokonainak melyek nagy valószínűséggel szintén hordozzák a gént sikerének adaptív parazita manipuláció révén növeli a saját elterjedését.

A génszelekció révén könnyen értelmezhető jelenség. Önzetlen altruista viselkedés Olyan viselkedés, amely csökkenti a segítő egyed szaporodási sikerét, míg növeli a megsegített egyed ek szaporodási sikerét. Leggyakoribb magyarázata a rokonszelekció.

Optimalitás-modellek A természetes szelekció működése felfogható egy optimalizációs maximáló folyamatként is.

Но теперь я убеждена, что наши песни будет слышать лишь планета В сердце кольнуло. Боль не отступала. Николь попыталась вздохнуть и поняла, что конец близок.

Az optimalizációs modellek azt a viselkedést keresik, amely maximalizálja a szaporodási értéket. Döntési változó Az egyed rendelkezésére álló viselkedési opciókat reprezentálja az optimalitás modellben pl. Célfüggvény megadja, hogy az optimalizálandó, fitnesszt becslő mennyiség pl. Kényszerek Specifikálják a döntési változó és a célfüggvény közötti kapcsolatot az optimalitás modellekben. Játékelméleti modellek Közgazdaságtanból erednek, az egyedek adaptív viselkedését a többi egyed adaptív parazita manipuláció függvényében vizsgálják, elsősorban szociális viselkedés tanulmányozására alkalmazzák.

Foltidő modellek Arra a kérdésre keresik a választ, hogy mennyi ideig érdemes táplálkozni egy fokozatosan kimerülő táplálékfoltban. Optimális prédaválasztási modellek Több különböző profitabilitású préda közül melyiket érdemes választani, illetve mikor várható prédaspecializáció. Profitabilitás A préda nettó energiatartalma osztva a préda elfogyasztásához szükséges kezelési idővel. Rizikó érzékenységi modellek Nem a hosszútávú energiafelvételi rátát maximalizáló, hanem az éhenhalás valószínűségét minimalizáló táplálkozási modellek.

Evolúciósan stabil stratégia ESS Olyan stratégia, amely ha egyszer elterjedt a populációban, akkor semmilyen más mutáns stratégia nem szoríthat ki. Adaptív parazita manipuláció játszma Az állatcsoportokban zajló táplálkozási folyamatokat leíró játékelméleti modell. Kommunikáció speciálisan erre kialakult jellegekkel, szignálokkal zajló információátadás, amelynek funkciója a másik egyed, a vevő, viselkedésének befolyásolása. Kooperatív kommunikáció mind az adó,mind a vevő előnyére szolgáló kommunikáció.

Nem-kooperatív kommunikáció az adó kihasználja, manipulálja a vevőt a jelzéseivel pl. Feromon Illékony kémiai anyag, melyet az egyedek az egymás közötti kommunikációra használnak. Fisher-féle megszaladó szelekció runaway selection Pozitív visszacsatoláson alapuló evolúciós folyamat, melynek alapja a hím jelleg és a rávonatkozó nőstény preferencia kapcsolt öröklődése.

Zahavi-féle hátrányelv handicap hypothesis A szignálok becsületességét valós információtartalmát azok költségessége biztosítja.

Ritualizáció A hétköznapi viselkedésformák szignálokká adaptív parazita manipuláció folyamata. Redundáns jelzés Ritualizáció általános jellegzetessége, amelyben azonos elemek ismétlődnek újra és újra pl.

- Paraziták általi immunkerülés mechanizmusok

Ivaros szaporodás meotikus osztódással létrejövő ivarsejtek egyesülésével történő szaporodás. Fontos tulajdonságai: egy egyednek adaptív parazita manipuláció szülője van, és az egyed génkészlete a rekombináció miatt a szülők génjeinek keverékéből áll.

Ivartalan szaporodás Egyetlen egyed hoz létre genetikailag önmagával azonos utódot. A szex kétszeres költsége Ivaros szaporodás során minden egyednek két szülője van, ivartalan szaporodás során csak egy.

Immunkerülési stratégiák paraziták. Gyógymód a terhes férgek számára

Emiatt az ivartalanul szaporodó alak kétszer olyan gyorsan képes szaporodni. Szexuális ivari szelekció a természetes szelekció speciális esete, amikor a nemek közötti adaptív parazita manipuláció anizogámia adják a szelekciós tényezőt. Fegyverkezési verseny A gazda-parazita kapcsolatoknál az egymásra kölcsönösen szelekciós nyomást kifejtő fajok koevolúcióját gyakran fegyverkezési versenyhez hasonlítják. Ez azt jelenti, hogy az egyik fél evolúciós változása szelekciós nyomást fejt ki a másik félre, amely ott evolúciós változást okoz, és viszont.

A gazdák védekeznek parazitáik ellen, de a paraziták számára ez támadás, és védekezni fognak ellene.

Látták: Átírás 1 7. Az állatokban élõsködõ vírusok, baktériumok, gombák és állatok fõbb csoportjainak áttekintése a parazitizmus formagazdagságába nyújt rövid bepillantást.

Red Queen-hipotézis Az egymással fegyverkezési versenyben álló populációk látszólag változatlanok, de valójában az állandó adok-kapok miatt állandóan változnak. Ehhez nagy mértékű genetikai változatosságra van szükség, ezt biztosítja az ivaros szaporodás. Spermakompetíció Bizonyos fajoknál a nőstény több hímmel párosodik és a különböző hímektől származó spermasejtek versengenek a megtermékenyítésért. Intraszexuális szelekció A hímek versengése a nőstényekért pl.

Interszexuális szelekció Párválasztás.

ascaris az embertől ölje meg a pinwormokat

Rendszerint a nőstény választ, mert ő a limitáló forrás az utódokba történő nagyobb mértékű befektetése miatt, de ez a rendszer bizonyos estekben megfordulhat. Nőstényvédő poligínia A hímek direkt módon a nőstényeket védik a többi hím elől pl. Forrásvédő poligínia A hímek a nőstények számára fontos forrásokat védik. Itt az egyes hímek a forrásokat fölkereső nőstényekkel párzanak. Tülekedéses poligínia A hímek nem védenek territóriumot, hanem versengenek, hogy ki tudja előbb elérni a nőstényeket.

Lek poligínia Egy olyan terület, ahol a hímek a szaporodási időszakban összegyűlnek, és olyan kis terülteket védenek, amelyeken nincs semmilyen, a nőstények számára fontos forrás. A nőstények mégis odagyűlnek párzani. Szülői befektetés A szülő által hozott adaptív parazita manipuláció és energiabeli befektetés a jelenlegi utódokba, amely csökkenti a jövőbeli szaporodás lehetőségét.

Trade-off Csereviszony. A különböző életfolyamatokra fordítható források mennyisége véges, ezért az egyikbe való befektetés szükségszerűen csökkenti a másikba való befektetést pl. Szaporodási rendszer az egy szezonban az egymással párzó hímek és nőstények száma. Poligínia Egy szaporodási szezonban egy hím több nösténnyel párzik.

Poliandria Egy szaporodási szezonban egy nőstény több hímmel párzik. Az információszerzés módja a sikeres táplálékkal visszatérő egyedek követése. Higulási effektus Az egy főre eső predációs veszély csökken a csapat méretének növekedésével, mivel paraziták kefir ragadozó figyelme több egyedre oszlik meg.

Önző csorda geometriája Az egyedek törekednek úgy elhelyezkedni, hogy köztük és a potenciális adaptív parazita manipuláció között, más egyedek helyezkedjenek el. Ez az önző csorda összetömörülését okozza. Euszociális csoportok Állati társadalmak, ahol a generációk átfednek, az utódokat közösen gondozzák, és a munkamegosztás van sokszor adaptív parazita manipuláció kasztokkal.